Konstgjorda öar

konstgjordaöar1

 

Under tio år har en egendomlig flora utvecklats på den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund. Hittills har cirka 500 växtarter påträffats, varav några riktigt sällsynta.

En mjölkvit vårförmiddag lämnar vi tullstationen vid Lernacken och kör i en sirénutrustad bil ut på Öresundsbron. Vi är på väg mot Pepparholm – den artificiella ön där bron slutar och tunneln till det danska fastlandet tar vid. När bron invigdes för tio år sedan var miljön på Pepparholm ökenlik och steril. Men efter bara några månader började det blomma på ön som består av 1,6 miljoner ton sten och 6 miljoner kubikmeter muddringsmassor från havets botten.

Regnet smattrar mot vindrutan. I bilen sitter Sanna Holmqvist, pressansvarig på Öresundsbrokonsortiet, och Bengt Örneberg från Lunds botaniska förening. I tio år har han inventerat floran på Pepparholm. Sedan starten har 493 växtarter påträffats. Idag anses naturen på ön vara så värdefull att den blivit en del av Natura 2000.

Vi svänger av motorvägen, fäller upp en bom och kör iland. Vid en första anblick ger den 4055 meter långa och 500 meter breda ön ett sterilt intryck. Bengt Örneberg förklarar att det fortfarande är för tidigt på året för att se växtligheten i sin fulla prakt. Vi parkerar vid en helikopterplatta. Det dröjer inte länge förrän Bengt Örneberg har lokaliserat tussilago och fältmalört. Tidigare år har botanikerna hittat betydligt mer sällsynta arter, till exempel kalkkrassing, klotullört och den sydafrikanska växten boerstånds.

Det finns flera orsaker till att den märkliga floran har uppstått. I bottenmassorna som Pepparholm är byggd av har det legat plantrester som börjat gro. Fåglar har tagit med sig fröer. För att inte tala om människorna. Anläggningsmaskinernas hjul och arbetarnas grova sulor var förmodligen fulla av fröer, berättar Bengt Örneberg. Dessutom har nedskräpande bilpassagerare kastat äpplen, päron och körsbär som slagit rot på ön. En del växter, som sälg, vide och andra salixarter, har maskroslika fröer som har flugit med vinden till Pepparholm från Sverige och Danmark.

– Häromåret upptäckte vi ängsnycklar, en av våra svenska orkidéer. Dess frö är pyttesmå men kan fara långt i vinden. Det betyder att det måste ha funnits mykorrhiza i marken här som fröerna har kunnat samarbeta med, säger Bengt Örneberg.

Det är inte bara växterna som trivs på ön. Hittills har ett tusental djurarter påträffats. Mestadels rör det sig om som skalbaggar, fjärilar och fåglar. Till de mer ovanliga besökarna hör luffarspindeln. Den hör ursprungligen hemma i södra och västra Europa men dök plötsligt upp på Pepparholm för några år sedan. En teori är att den liftat med ett tåg från sydligare breddgrader.

Bengt Örneberg rättar till sin gröna keps och blickar ut över den ensliga ön. Kustlinjen är omgiven av stenbumlingar som ska skydda mot vågor och packis. På öns södra sida är radiomaster, radarstationer och manskapsbodar utplacerade. Buskar, vassruggar och träd breder ut sig på slänterna. Bengt Örneberg visar upp en spirlig tysklönn som börjat gro vid en tunnel.

Under tio år har naturen fått utvecklas i sin egen takt och ett flertal trädarter som bok, avenbok, ek, tall och vårtbjörk har slagit rot. Sanna Holmqvist berättar att konsortiets policy är att låta växtligheten sköta sig själv. Bara de träd som står för nära rälsen eller på annat sätt äventyrar säkerheten sågas ned.

Hur kommer ön att se ut i framtiden om träden får fortsätta växa fritt? Hans Ohrt, miljökoordinator på Öresundsbrokonsortiet, tror inte att det kommer att bildas en skog.

– I ett hundraårsperspektiv är det inget man helt kan utesluta. Men den vindpinade miljön och den karga och näringsfattiga jorden gör att det går långsamt, säger han.

Att det lär dyka upp fler unika växtarter råder det dock ingen tvekan om. Bengt Örneberg ser fram emot löpartävlingen Broloppet som hålls i anslutning till den svensk-danska förbindelsens tioårsjubileum i sommar.

– 30 000 deltagare är anmälda. Det räcker ju med att de vädrar fickorna. Vem vet vad de kan ha med sig, säger Bengt Örneberg.

Text: Johan Joelsson

Bilder: Jonatan Jacobson

 

konstgjordaöar2