Namnbyte i Kopparberg

Ljusnarsberg1

 

Förra året utsågs Ljusnarsberg till Sveriges sämsta kommun. För att stärka varumärket vill ledande politiker byta kommunnamn till Kopparberg och dra nytta av det lokala bryggeriets renommé. Förslaget väcker ont blod bland invånare och namnvårdare.

”Välkommen till Kopparberg”

Skylten talar sitt tydliga språk. Vi är framme i den chark- och vattendragsomsjungna bruksorten. Men det är något märkligt med skylten. Ordet ”Kopparberg” visar sig vara skrivet med samma typsnitt och färgnyans som det lokala bryggeriet använder i sin logotyp. Är det här reklam? Kommunal välkomstinfo? Eller kanske både och?

Ljusnarsbergs kommun, med centralorten Kopparberg, tillhör Örebro län och ligger inkilad på gränsen mot Dalarna i den västmanländska delen av Bergslagen. Sedan de två stora gruvorna bommades igen har invånarantalet sjunkit drastiskt. Arbetslösheten är hög, ohälsotalen likaså. Det är ingen slump att Ljusnarsberg 2011 kraschlandade på den förtretliga jumboplatsen i tidskriften Fokus årliga kommunranking. Som ett led i arbetet med att stärka kommunens varumärke och tydliggöra dess geografiska placering vill en rad politiker, med det socialdemokratiska kommunalrådet Ewa-Leena Johansson i spetsen, helt sonika byta namn – från Ljusnarsbergs kommun till Kopparbergs kommun.

– Ljusnarsberg har inget riktigt fäste i omvärlden, säger Ewa-Leena Johansson.

Ljusnarsbergs kommun är en av ett 30-tal kommuner i Sverige som heter något annat än centralorten. För Ljusnarsbergs del skapar det, enligt Johansson, geografisk förvirring för besökare samt försvårar för lokala företag att nå ut. Annat är det med namnet Kopparberg.

– Det far runt lastbilar i New York som det står Kopparberg på. Det är gratis marknadsföring som vi skulle kunna utnyttja, säger hon.

På kommunens uppdrag gjorde konsultbolaget PwC förra året en utredning av de juridiska, praktiska och ekonomiska förutsättningarna för ett namnbyte. I den femsidiga rapporten går att läsa att Ljusnarsberg, vid ett eventuellt byte, blir den första kommunen i Sverige som gör ”ett rent namnbyte.”

– Att få erövra den historiska platsen kan ingen någonsin ta ifrån oss, säger Ewa-Leena Johansson.

Kommunen har beslutat att låta invånarna folkomrösta i frågan i samband med valet 2014, under förutsättning att diskussionen fortfarande är aktuell. Namnbytesfrågan är inte ny. Ända sedan 1997, då Kopparbergs län bytte namn till Dalarnas län, har krafter i Ljusnarsberg velat knyta namnet Kopparberg starkare till sig. 2002 genomfördes en lokal folkomröstning. Då vann nej-sidan med 65 procent av rösterna. Men enligt Ewa-Leena Johansson ”hinner mycket att förändras på tio år.”

Bortsett från kommunreformerna på 1950- och 1970-talet tillhör inte kommunala namnbyten vanligheterna. På senare tid är det bara den forna skinnmetropolen Malung som fått lov att byta. 2007 gav regeringen Dalakommunen grönt ljus att lägga Sälen till sitt namn. I ett tiotal andra svenska kommuner pågår, på olika nivåer, liknande diskussioner. En som inte gläds åt de här tendenserna är Annette Torensjö, chef för Lantmäteriets ortnamnssektion.

– Jag kan förstå lockelsen ur ett marknadsföringsperspektiv. Men ett namnbyte är aldrig en optimal åtgärd och i det aktuella fallet anser jag att det är olämpligt med tanke på det gamla länsnamnet Kopparberg, säger hon.

Om Ljusnarsberg skulle få igenom ett byte tror Torensjö att ”dammluckan öppnas” varpå fler kommuner sannolikt kommer att vilja byta namn. Trots att Torensjö personligen är kritisk tror hon att Ljusnarsberg har goda chanser, speciellt efter regeringens beslut att låta Malung lägga Sälen till sitt namn, trots att argumenten var marknadsorienterade. Torensjö drar paralleller till de arenor som under senare år har poppat upp i svenska städer. Arenor som ofta sponsras av och uppkallas efter bygdens stora företag. Torensjö oroas för att kommuner ska gå en liknande utveckling till mötes, något som i förlängningen kan leda till att ”företag och kommuner sitter i knät på varandra och blir synonyma.” Symbiotiska kopplingar till näringslivet i allmänhet och bryggeriet i synnerhet bekymrar inte Ewa-Leena Johansson. Istället berättar hon att Ljusnarsberg ”fått låna” bryggeriets typsnitt och färgsättning till välkomstskyltarna vid infartsvägarna. Hon ser heller inga problem med att hennes kommun riskerar att felaktigt förknippas med Dalarna:

– Det är ett av Sveriges starkaste turistmål, det kan inte vara en nackdel att blandas ihop med Dalarna och rida på den vågen, säger Ewa-Leena Johansson.

Text: Johan Joelsson

Bilder: Jonatan Jacobson

 

Ljusnarsberg2

 

Ljusnarsberg3

 

Ljusnarsberg4

 

Ljusnarsberg5