Lägsta punkten

lägstapunkten1

 

En doldis bland Sveriges turistattraktioner är den lägsta punkten. Sedan 1991 stoltserar Kristianstad med denna plats, 2,41 meter under havsytan. Men nu gör en hembygdsförening utanför Sölvesborg anspråk på den geografiska pärlan.

En gropig väg leder till den igenvuxna träddungen i utkanten av Kristianstad. Mossiga skyltar visar att vi kommit rätt. Här står informationstavlor och ett monument över Sveriges lägsta punkt. Men snart kanske den skånska kommunen tvingas plocka ned skyltarna. Ysane-Norje hembygdsförening i Blekinge vill nämligen ”återerövra” titeln.

Den märkliga historien började 1991 när Ulf Bjälkenborn, fritids- och kulturchef i Sölvesborg, deklarerade den dränerade sjön Vesan utanför Ysane som landets lägsta naturliga punkt. Färska mätningar hade visat att platsen låg 2,20 meter under havsytans nivå. Intresset från medierna var massivt och nyheten slogs upp stort. Men två veckor senare kom dödsstöten för blekingarna. Kristianstads kommun hade gjort mätningar och hittat en plats som låg 2,41 meter under havsytan. Sedan dess har Kristianstad profilerat sig som innehavare av Sveriges lägsta punkt.

Men nu har konflikten blossat upp på nytt. Eftersom marken vid Vesan, som dränerades 1928, fortsätter att sjunka för varje år menar Arne Sonesson, ordförande i Ysane-Norje hembygdsförening, att området idag ligger 2,7 meter under havsnivån.

Hur går man då tillväga för att bringa klarhet i ärendet? Per-Ola Eriksson vid den geodetiska enheten på Lantmäteriet berättar att nya mätningar måste genomföras. Det kan göras utifrån Lantmäteriets referensnät som består av 50 000 fixpunkter. Genom att utgå från en punkt i Kristianstad och en i Sölvesborg går det att få ett slutgiltigt svar på vilken plats som idag är lägst. Men mätningarna måste bekostas av någon. Ulf Bjälkenborn, som arbetar kvar i Sölvesborgs kommun, berättar att frågan har diskuterats.

– När den nya E22:an ska byggas ut till hösten är det inte omöjligt att nya mätningar görs, säger han.

Vi lämnar Kristianstad och kör österut. När vi passerat Ysane kyrka svänger vi av mot Gammalstorp och parkerar vid en bäck. Utsikten över den torrlagda sjön Vesan är milsvid. Kanske befinner vi oss på Sveriges nya lägsta punkt?

Text: Johan Joelsson

Bilder: Jonatan Jacobson

 

lägstapunkten2

 

lägstapunkten3                lägstapunkten4