Skyltcensur

bilplåtarliten

 

Registreringsplåtarna KUK 252, HOR 579 och SUG 318 lär aldrig pryda någon svensk bil. De är nämligen några av 148 anstötliga bokstavskombinationer som är svartlistade av Vägverket.

I Örebro sitter moralens väktare. I alla fall när det kommer till nummerskyltar. Ett antal handläggare på Vägverkets trafikregister granskar alla nya registreringsplåtar och bestämmer vilka bokstavskombinationer som ska censureras.

– Vi sätter oss ned på kammaren och funderar, sen plockar vi bort kombinationer som vi bedömer kan väcka anstöt. Folk har en väldigt livlig fantasi. Men vi måste vara restriktiva. Annars tar ju skyltkombinationerna slut, säger Mikael Andersson, pressinformatör på Vägverkets trafikregister.

I samband med att Vägverket i mars 2005 började släppa skyltar med begynnelsebokstaven X togs det senaste censurbeslutet. Fem X-skyltar bannades, XTC, XTZ, XXL, XXX och XUK. Men några motiveringar finns inte.

– Vi har inget krav att redovisa det i våra protokoll, säger Mikael Andersson.

De klagomål som når Vägverket kommer oftast från nyblivna bilägare som känner skam, förnedring och obehag inför bokstäverna på deras registreringsskylt.

– De brukar skriva att vänner och bekanta gör narr av deras bokstavskombination, säger Mikael Andersson.

Det är ytterst sällsynt att Vägverket ger med sig och låter bilägarna byta skylt. Enligt Mikael Andersson rör det sig endast om fall där människor med skyddade personuppgifter har varit förföljda och kan identifieras med hjälp av bilens registreringsnummer.

LSD, LEM och FAN är spärrade kombinationer som känns ganska självklara. Men HKH, NRP och MLB?

– HKH betyder Hans Kunglighet, NRP står för Nordiska rikspartiet och MLB är en speciell skyltkombination som används för bilar i testverksamhet, säger Mikael Andersson.

Åsikterna om vad som är kontroversiellt förändras med tiden. Ute på vägarna rullar både ARG- och GAY-bilar. Kombinationer som numera är spärrade av Vägverket. Andra kombinationer som FNL, förkortning för den sydvietnamesiska gerillarörelsen, är fortfarande uppsatta på svarta listan.

– Men den kombinationen väcker inte samma anstöt längre och kan förmodligen släppas någon gång i framtiden, säger Mikael Andersson.

Ing-Britt Axelsson är Vägverkets systemförvaltare på området skylt. Hon berättar att handläggarna i första hand utgår från det svenska språket när de fattar sina beslut.

– Börjar vi blanda in fler språk blir det svårare. Vi måste dra gränsen någonstans, säger hon.

Hur vet ni vilka kombinationer som kan väcka anstöt?

– Vi har frågat personer från olika håll i organisationen som har olika erfarenheter och intressen, vilket har gett oss en bredare syn på saken, säger hon.

Text: Johan Joelsson

Bild och montage: Jonatan Jacobson