Tjursperma på export

tjursperma1

 

Den potente Holsteintjuren S Ross får ligga i. Viking Genetics tjursperma gör succé i Kina som behöver fler kor för att öka sin inhemska mjölkproduktion.

I en separat del av tjurstallet på avelsföretaget Viking Genetics utanför Skara finns ett lustrum med kaklade väggar och varm lysrörsbelysning. Varje förmiddag leds ett 30-tal av anläggningens 435 tjurar in dit av den ansvariga djurskötaren Carina Swartling och hennes kolleger. Där får tjurarna, en i taget, hoppa upp på en tjudrad teasertjur eller på en så kallad fantom – en koattrapp i naturlig storlek – för att sedan leverera sin sperma i provrörsutrustade lösvaginor. Det är dyra droppar. En riklig ejakulation från rätt tjur kan vara värd 100 000 kronor. När sperman från de ystra djuren samlats upp skickas den till Viking Genetics labbchef Jonas Krantz som delar upp den i separata doser som placeras i termosliknande behållare med flytande kväve för vidare transport till kund. Varje år levererar det bondeägda företaget – med anläggningar i Sverige, Danmark och Finland – cirka fyra miljoner doser sperma. Cirka en miljon av dessa går på export till ett 50-tal länder över hela världen. Efter flera års förhandlingar började Viking Genetics leverera sperma till Kina 2011. Sedan dess har nationen utvecklats till en av företagets viktigaste exportmarknader. I år kommer drygt 76 000 dosor högkvalitativ Holsteinsperma att skickas dit. Och bättre ska det bli. Nästa år räknar Viking Genetics med att fördubbla den siffran.

– Men det förutsätter att vi åter igen får tillstånd att leverera till Kina från vår anläggning i Danmark. Det kan vi inte göra idag på grund av viruset Schmallenberg, säger Hans Stålhammar, husdjursgenetiker och nationellt ansvarig för Viking Genetics SRB-tjurar.

Det kinesiska spermasuget har sina förklaringar. Nationen lider brist på mjölk och satsar därför på att fördubbla sitt kobestånd till 2020 för att kunna erbjuda sin snabbväxande befolkning en billig livsmedelsprodukt med högt näringsvärde. Därför har Kina dragit igång en storskalig import av såväl kvigor som tjursperma. Sperman som Viking Genetics exporterar är ett resultat av ett mångårigt avelsprogram med ambitiös avkommebedömning samt, på senare år, så kallad genomisk selektion vilket innebär att ett DNA-prov tas på kalvar för att beräkna deras avelsvärde. Viking Genetics kan därför garantera att företagets sperma ger kor som lätt blir dräktiga, har höga överlevnadstal och ger mjölk med hög proteinhalt. Precis vad kineserna vill ha.

– Våra avelsmål passar deras filosofi. Framtiden ser ljus ut, säger Hans Stålhammar.

Text: Johan Joelsson

Bilder: Jonatan Jacobson

 

tjursperma2

 

tjursperma3

 

tjursperma4

 

tjursperma5                tjursperma6

 

tjursperma7

 

tjursperma8